Κατασκευή αποσπώμενου group οδηγών για την κατασκευή κλειστής φάσας στρωμάτων με ενσωματωμένο ανόστρωμα.

Κατασκευή αποσπώμενου group οδηγών για την κατασκευή κλειστής φάσας στρωμάτων με ενσωματωμένο ανόστρωμα.

Η κατασκευή στήθηκε επάνω σε μια full transport Durkopp Adler 1767 αλλά μπορεί να στηθεί σε οποιαδήποτε full ή semi transport γαζωτική ή αλυσίδα .

Εκτος απο αποσπώμενο είναι και πλήρως ρυθμίσιμο ως προς το που τσακίζει ή φάσα

Επιπλέον αν οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο, για ανοικτή φάσα τρέχον μήκος το μηχάνημα μπορεί να παραδοθεί σαν σταθμός ραφή (hands free) όπου και δεν θα χρειάζεται χειριστή.

      “]