Μετατροπή μονοβέλωνης Full transport μακρύκορμης 75cm σε διβέλωνη.

Μετατροπή μονοβέλωνης Full transport μακρύκορμης 75cm σε διβέλωνη.

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν έχουν ως εξήςꓽ

  • Μετατροπή διαφορετικού αριστερού group στροφάλου ώστε να ταιριάξει με το υπόλοιπο σύνολο.
  • Κατασκευή κουζινέτου στήριξης group από φωσφορούχο μπρούτζο.
  • Μετατροπή και τοποθέτηση set βελονοφόρου, ποδιών, πλάκας, βελονοπιάστη και δοντιού στα 14mm 9/16” . Ναι τελικά μπορεί να γίνει και σε αυτό το διαμέτρημα παρόλο που δεν υπάρχει.
  • Μετατροπή πλάκας ρολογιών ώστε να φιλοξενήσει και το δεύτερο ρολόι τα οποία ανοίγουν και τα δυο όταν ο χείριστης σηκώνει το πόδι για να βγάλει το κομμάτι.
  • Κόψιμο της μηχανής στην μέση και δέσιμο στην φρέζα ώστε να φτιαχτούν νέες υποδοχές για την στήριξη και των δυο group.
  • Κατασκευή νέων ομοιών βάσεων στήριξης και τω δυο group στροφάλων.
  • Επιπλέον τοποθετήθηκε μοτέρ DC BRUSLESS με παλμογενήτρια για θέση βελόνας ,λάμπα led καθώς και ενισχυμένος κλωστοδέτης .

 

Όλες οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά μέσα στον χώρο μας έγιναν σε συμβατικές εργαλειομηχανές.

    “]